+31 30 2311799

Terra Nova Nieuwsbrief 14

by x-hoogte· december 03, 2015· in · 0 comments
Vol vertrouwen de toekomst in.Terra Nova kiest voor Kollaard en Jansen uitvaartzorg.
Read More

Fortis Assortiments brochure

by x-hoogte· december 03, 2015· in · 0 comments
  Fortis Assortiments brochure   Spaar- en beleggingsproducten op een rij • Belangrijkste voordelen per product Combineer uw expertise met onze spaar- en beleggingsproducten
Read More

Cliƫntenkrant

by x-hoogte· november 17, 2015· in · 0 comments
Nieuws is een uitgave van de William Schrikker Groep (WSG). In de redactie zitten medewerkers en cliënten van de WSG. Nieuws is geschreven voor alle ouders en jongeren vanaf 12 jaar.De teksten zijn eenvoudig gehouden, zodat ook de jongere kinderen het kunnen lezen.
Read More

Brochure Overijsselse Vecht

by x-hoogte· november 12, 2015· in · 0 comments
Sportvissen als toeristisch product De hengelsport is van zeer grote recreatieve waarde, het is niet voor niets dé grootste recreatievorm op en langs onze oppervlaktewateren. Daarnaast is de hengelsport ook van grote economische waarde. Zo kan het dag- en weekendtoerisme in de Vechtregio vanuit de hengelsport een wezenlijke aanvulling krijgen. Hoe? Door goede promotie van de Vecht als uniek viswater. Promotie zal leiden tot een verhoogd aantal sportvisbezoeken, niet alleen vanuit de regio, maar ook vanuit het nabije buitenland. Om de bezoekersstromen van sportvissers naar de Vecht te vergroten, is het echter wel zaak dat de vismogelijkheden langs de Vecht op orde zijn. Zodoende kan de potentie van de Vecht als uitstekend sportviswater beter worden benut. En daar profiteert óók de recreatie- en toerismesector van!Om de sportvisserij langs de Vecht op een hoger plan te krijgen, heeft Hengelsport Federatie Oost Nederland een sportvisserijvisie opgesteld. Nauwe samenwerking tussen hengelsport, overheden, natuurorganisaties en de recreatiesector om het toeristisch product ‘Vissen in de Overijsselse Vecht’ verder uit te bouwen staat hierin centraal.
Read More

Visatlas Flevoland

by x-hoogte· november 10, 2015· in · 0 comments
Een bijzonder boek, omdat het voor het eerst sinds het ontstaan van Flevoland een compleet en actueel beeld geeft van de aanwezigheid van zoetwatervissen in de provincie.Dat Flevoland zo’n 40 vissoorten herbergt is toch bijzonder te noemen. Zeker als wordt bedacht dat Flevoland eerst zee was, toen een meer en dat het nu land is. De geschiedenis van Flevoland en het huidige waterbeheer zijn sterk bepalend voor de kansen die vissen nu hebben in Flevoland. Dat de ontstaansgeschiedenis van de Noordoostpolder sterk verschilt van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland is dan ook terug te vinden in de vissamenstelling.De gegevens van deze atlas zijn van groot belang voor een goede uitvoering van het visstandbeheer, waterbeheer en natuurbeheer. Zo kan bijvoorbeeld bij het nemen van besluiten over de inrichting van watergangen of bij het ingrijpenin de waterhuishouding rekening worden gehouden met de aanwezigheid van beschermde vissoorten. Verder zijn visgegevens te gebruiken voor het bepalen van de ecologische kwaliteit van een watersysteem.
Read More

WSG lotje

by x-hoogte· november 03, 2015· in · 0 comments
Lotje is het personeelsblad van de William Schrikker Groep, gemaakt door en voor de medewerkers. Lotje verschijnt in 2015 drie keer.
Read More

Confed Brochure

by x-hoogte· oktober 17, 2015· in · 0 comments
Het leven werd uit vuur geboren. Aarde, water en lucht leveren de brand- en bouwstoffen voor alle natuurlijke processen. Een eindeloze kringloop waarin energie voortdurend van gedaante verandert. Niets verloren gaat. Innovatie en hergebruik zijn in de natuur sinds jaar en dag vanzelfsprekend. Efficiency en ketenintegratie tot in de kleinste details geperfectioneerd. Alle leren begint bij verwondering. Confed Systems wil leren, vernieuwen, blijven verbeteren. In een continu proces. We verbazen ons elke dag. Laten ons leiden en inspireren door de verbluffende voorbeelden die de natuur ons in zijn onuitputtelijke rijkdom voorhoudt. Van waterdrup tot oceaan, van bloesem tot boom, van ei tot vlinderpracht.  
Read More

Folder Pleegzorg gemeente

by x-hoogte· oktober 15, 2015· in · 0 comments
  Pleegzorg is de enige vorm van zorg die laat zien dat deskundige, intensieve en persoonlijke opvang voor kinderen, niet de meest kostbare zorg hoeft te zijn.
Read More

VNV magazine 114

by x-hoogte· oktober 12, 2015· in · 0 comments

Sportvisserij Nederland

by x-hoogte· oktober 05, 2015· in · 0 comments
Brochure en DVD NVVSVissen tussen de coulissenVerslaggeving van gebiedsvisie sportvisserij Oost-Brabant
Read More