+31 30 2311799

Visatlas Flevoland

november 10, 2015 · redactionele vormgeving


Een bijzonder boek, omdat het voor het eerst sinds het ontstaan van Flevoland een compleet en actueel beeld geeft van de aanwezigheid van zoetwatervissen in de provincie.

Dat Flevoland zo’n 40 vissoorten herbergt is toch bijzonder te noemen. Zeker als wordt bedacht dat Flevoland eerst zee was, toen een meer en dat het nu land is. De geschiedenis van Flevoland en het huidige waterbeheer zijn sterk bepalend voor de kansen die vissen nu hebben in Flevoland. Dat de ontstaansgeschiedenis van de Noordoostpolder sterk verschilt van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland is dan ook terug te vinden in de vissamenstelling.

De gegevens van deze atlas zijn van groot belang voor een goede uitvoering van het visstandbeheer, waterbeheer en natuurbeheer. Zo kan bijvoorbeeld bij het nemen van besluiten over de inrichting van watergangen of bij het ingrijpen
in de waterhuishouding rekening worden gehouden met de aanwezigheid van beschermde vissoorten. Verder zijn visgegevens te gebruiken voor het bepalen van de ecologische kwaliteit van een watersysteem.