+31 30 2311799

Brochure Overijsselse Vecht

november 12, 2015 · redactionele vormgevingSportvissen als toeristisch product

De hengelsport is van zeer grote recreatieve waarde, het is niet voor niets dé grootste recreatievorm op en langs onze oppervlaktewateren. Daarnaast is de hengelsport ook van grote economische waarde. Zo kan het dag- en weekendtoerisme in de Vechtregio vanuit de hengelsport een wezenlijke aanvulling krijgen. Hoe? Door goede promotie van de Vecht als uniek viswater. Promotie zal leiden tot een verhoogd aantal sportvisbezoeken, niet alleen vanuit de regio, maar ook vanuit het nabije buitenland.


Om de bezoekersstromen van sportvissers naar de Vecht te vergroten, is het echter wel zaak dat de vismogelijkheden langs de Vecht op orde zijn. Zodoende kan de potentie van de Vecht als uitstekend sportviswater beter worden benut. En daar profiteert óók de recreatie- en toerismesector van!
Om de sportvisserij langs de Vecht op een hoger plan te krijgen, heeft Hengelsport Federatie Oost Nederland een sportvisserijvisie opgesteld. Nauwe samenwerking tussen hengelsport, overheden, natuurorganisaties en de recreatiesector om het toeristisch product ‘Vissen in de Overijsselse Vecht’ verder uit te bouwen staat hierin centraal.